1. Çağrı Merkezi ve Zaman
 2. Çağrı Merkezinde Değişim Yönetimi ve Önemi
 3. Çağrı Merkezinde Kalite Yönetimi
 4. Çağrı Merkezinde Maliyet Farkındalığı
 5. Çağrı Merkezinde Moreller Nasıl
 6. Çağrıda Aktif Dinlemenin Önemi
 7. Zincir, Düğüm, Çözüm
 8. Çağrıyı Yönetmek
 9. Çağrı Merkezinde Eğitim Yönetimi
 10. Çağrı Merkezinde Motivasyon Yaratma ve Hedeflerle Yönetim
 11. Çağrı Merkezinde Olumsuzluk Yaratan İfadeler
 12. ÇM'de Script Olmalı mı Olmamalı mı?
 13. ÇM’de Takım Oluşturma ve Geliştirme
 14. Hedef Baskısı ve Turnover
 15. İş Tatmini
 16. İşe Alım Stratejisinin Turnover Üzerindeki Etkisi
 17. İtirazlarla Başa Çıkma
 18. Kabalıkla Nasıl Savaşırım
 19. Konuşma Kalitesinde Esneklik.. Nereye Kadar ?
 20. Müşterinin Frekansını Yakalamak
 21. Olumlu Zihinsel Tutum
 22. Problem ÇözME, Karar VerME... Boş ver!...
 23. Satışa Koçluk
 24. Şikayet Yönetiminde Eksik Reçete
 25. Tahsilat Aramalarında Hangi İkna Teknikleri Kullanılmalı?
 26. Tahsilat Ekipleri İçin Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme
 27. Tahsilat Yönetimi
 28. Telefonda Açılış İfadelerinin Önemi
 29. Telefonda Beden Dili Yok Yazıda Hiçbiri...
 30. Telefonda Kurum Kültürü
 31. Telefonda Müşteri Bağlılığı Yaratmak
 32. Telefonda Satışın Önündeki Engeller
 33. Yeni Yöneticiler İçin Zorluk
 34. ÇM Eğitim Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 35. Doğru Marka Temsili İçin Ölç, Kontrol Et,Yönet, Geliştir
 36. Satış Çağrılarında Kalite Yönetimi
 37. Avaliable Olmak
 38. Çağrı Merkezinde Müşteri Temsilcisi Olarak Denge Kurabilmek
 39. Çağrı Merkezinde Empatinin Önemi
 40. Çağrı Merkezinde Stresi Yönetebilmek
 41. Çağrı Merkezinde Şikayet Yönetimi
 42. Kurumlarda Profesyonel Yazılı İletişimin Önemi
 43. Ses Terapisi
 44. Şikayetçi Müşteri ve Şikayeti Yönetebilmek